Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж  послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір купівлі-продажу послуг, представлених на сайті ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України».  Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа) без надання переваги одному Замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення заявки, оплати послуги, надання послуги, відповідальності за недобросовісну заявку та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Заявку» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отриманням від Виконавця підтвердження заявки в електронному вигляді.

 1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем  договір купівлі-продажу послуги дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті Інтернет-магазину ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України» та поміщений у кошик, або вже придбаний Замовником у Виконавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»  за адресою https://theiia.org.ua створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Замовника  із запропонованим Виконавцем  описом послуг за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Замовник  – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, чи юридична особа отримує інформацію від Виконавця, розміщує заявку щодо купівлі  послуги, що представлена на сайті Інтернет-магазину для своїх цілей.

1.4. Виконавець  – ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України» (ідентифікаційний код 25917293), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 917.

 1. Предмет Договору

2.1. Виконавець  зобов’язується надати Замовнику послугу, а Замовник зобов’язується оплатити Послугу на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Замовником умов Договору вважається дата заповнення Замовником форми  Заявки, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження  Заявки в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 1. Оформлення Заявки

3.1. Замовник  самостійно оформлює заявку в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши заявку електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Виконавець має право відмовитися від виконання заявки Замовника у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення  заявки, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні заявки на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Виконавцю для виконання заявки:

3.3.1. прізвище, ім’я  фізичної особи чи назва юридичної особи;

3.3.2. адреса, за якою слід  надати послугу (якщо надання послуги за адресою Замовника);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи.

3.4. Найменування, кількість учасників,  обраної Замовником послуги вказуються в кошику Виконавця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої  Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником,  Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при покупці  послуги в Інтернет-магазині.

3.6. При оформленні заявки через оператора Виконавця  (п. 3.1. Цієї Оферти) Замовник зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Заявки через оператора. Після оформлення Заявки через Оператора дані про Замовника вносяться до бази даних  Виконавця.

3.8. Замовник  несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Заявки.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови отримання послуги), шляхом оформлення Заявки,  Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник  цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник  також погоджується з тим, що Виконавець  має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання Заявки Замовника . Обсяг прав Замовника , як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

 1. Вартість і надання послуг

4.1 Вартість послуги визначається Виконавцем самостійно та вказана на сайті Інтернет-магазину. Вартість всіх послуг вказана на сайті у гривнях без урахування ПДВ.

4.2 Вартість послуги може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому  вартість окремої  послуги, яка оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість послуги яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість супутніх витрат (проїзд, проживання, адміністративні витрати тощо), в разі надання послуг  на території Замовника.

4.4. Зобов’язання Замовника по оплаті послуг вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

4.5. Розрахунки між Виконавцем і Замовником за послуги здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

 

 1. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Замовнику послуги у відповідності до умов цього Договору та заявки  Замовника.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку персональну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Заявки Замовника.

 

5.2. Виконавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також вартість послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Замовник зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і  вартістю, запропонованими Виконавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як  Замовника, і достатні для надання Замовнику  вказаної в заявці послуги .

 

 1. Скасування та повернення платежів

6.1. Замовник має право відмовитись від отримання Послуги з різних причин.  Для того, щоб відмовитись від Послуги та повернути кошти, оплачені за Послугу, Замовник повинен:

 • звернутися до Виконавця, за вказаними на сайті контактами;
 • заповнити необхідні документи (заяву про відмову від послуги, заяву на повернення коштів);
 • надати необхідні для обробки запиту документи (оригінал заяви, довідку з реквізитами тощо).

6.2. Кошти повертаються Замовнику в день обробки наданих документів, а у разі неможливості повернення грошей у цей день – в інший термін за згодою сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів з дати отримання документів у повному обсязі.

6.3. Повернення коштів проводиться  у спосіб, який вказаний в заяві на повернення  коштів. Терміни повернення залежить від того, який спосіб оплати використовувався.

При оформленні повернення може утримуватись комісія банку за повернення коштів, які утримуються із суми, що підлягає поверненню.

 

 1. Відповідальність

7.1. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Заявки і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

7.2. Виконавець  і Замовник  несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.3. Виконавець або Замовник  звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

 1. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні  Заявки, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3.  Замовник  несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

 1. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ  ВИКОНАВЦЯ:

ВГО « Інститут внутрішніх аудиторів України»

Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, оф.917

Код ЄДРПОУ: 25917293

Рахунок   IBAN UA923220010000026003001496693

Банк АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» м. Київ

МФО  322001

Засіб зв’язку: тел. +380 99 500 0121

Є неприбутковою організацією ( ознака неприбутковості 0032)

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?